• Week van het Zeeuwse Boek 2014
De onfortuinlijke dood van Krijn Kip en andere verhalen die best wel eens echt g

Dit is het geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek 2014! Gratis bij aankoop van een boek van 15 euro tussen 29 oktober en 8 november. Na 8 november wordt de voorraad die eventueel over is voor 7,50... lees meer

Zeeuwse Knoppe, Arabiese Blomme

Geïnspireerd door het succes van enkele in het Zeeuws vertaalde Bijbelboeken(Psalmen, Aol voe niks, Erme Job) hebben godsdienstwetenschapper Johan Goossenen dialectvertaler Hans de Vos (Quidam) nu... lees meer

50 jaar hardloper

Dit boek verschijnt op 31 oktober 2014. Jan Roose is op 9 juni 1950 in Goes geboren. In zijnwerkzame leven is hij 35 jaar onderwijzer geweest;in 2008 ging hij met pensioen. In dit boek staat... lees meer

De Laatste Oorlogsmaanden Fortgens

Over Middelburg in de Tweede Wereldoorlog bestaat een omvangrijke hoeveelheidliteratuur. Ook aan persoonlijke herinneringen uit de periode 1940-'45 is geen gebrek. Een brandweerman en een... lees meer

De Dag Dat De Generaal Huilde

Middelburg heeft in de jaren veertig van de vorige eeuw roerige tijden beleefd. Na de verwoesting van het centrum in mei 1940 en de nasleep van dit inferno werden in de latere oorlogsjaren Joodse... lees meer

Zeeland 40-45

Zeeland 40-45 vertelt in foto’s het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in de provincie. De bezetting verliep hier anders dan in de rest van Nederland. De Westerschelde gaat dwars door Zeeland. Deze... lees meer

Biggekerke 1944


De Dokter En De Oorlog

De in 2012 overleden Vlissingse huisarts Ad van Dijk heeft naast zijn drukke bestaan altijd veel tijd kunnen vinden om informatie te verzamelen over alles wat te maken had met de Tweede Wereldoorlog... lees meer

Zeeland Tijdens De Eerste Wereldoorlog

Het is dit jaar honderdjaar geleden dat de EersteWereldoorlog uitbrak.Veel mensen realiserenzich niet dat, hoewelNederland neutraalwas, de oorlog hier weldegelijk invloed had. AllieBarth en Jan... lees meer

200 jaar Zeeland, scholen schrijven geschiedenis

Zeeland bestaat 200 jaar! - Scholen schrijven geschiedenisVan februari tot en met oktober wordt er feest gevierd in de provincie. De PZC wil de historie tot leven wekken met behulp van de Zeeuwse... lees meer

Krijn En De Magische Speer


Zee + Land

Hoe komt het dat kustbewoners gezonder zijn dan mensen die in het binnenland wonen? Heeft de visserij in Europese kustregio’s toekomst? Kan door klimaatverandering een Rivièra aan de Noordzee... lees meer

Noodboerderijen Op Walcheren

De Slag om de Schelde in de herfst van 1944 eiste een zware tol in Zeeland. Om een vrije doorvaart naar de haven van Antwerpen te verkrijgen moesten de geallieerden eerst de oevers van de... lees meer

Us Air Mail

US Air Mail, brieven van een Zeeuws journalist uit een verdeeld Amerika 1965-1974Het is 1965. De schrijver van deze collectie brieven heeft - samen met een vriend - plannen een 'expeditie' te... lees meer

Een Kwestie Van Schaal


Cats Voor 1530

Uit de PZC:Cats vóór 1530 is een boek voor de robuustere koffietafel: het weegt 2,4 kilo. Het boek op A4 plus-formaat (24 x 33 cm) omvat 336 pagina’s in kleurendruk en is zeer rijk... lees meer

O Die Zee

Het boek van de nu al legendarische Rockopera O die zee die in augustius 2014 opgevoerd werd bij Fort Rammekens.

Vlissingen, Kind Van De Rekening

In het boek ‘Vlissingen Kind van de Rekening’ beschrijft de Vlissingse auteur Jo de Ridder voornamelijk de oorlog in de beleving van de mensen die in Vlissingen verbleven. Vlissingen was in WOII... lees meer

En Over Het Duin De Zee.... / Domburgsche Golflinks

Citaat uit Zeeland Geboekt van PZC: Het jubileumboek ter gelegenheid van het eeuwfeest (1914-2014) van de Domburgsche Golfclub is voor een breed publiek de moeite waard.Het jubileumboek valt grofweg... lees meer

Schildersweek Domburg 2014

Prachtige jaaruitgave over de schildersweek Domburg in 2014.

Bijzonder Zeeuws-Vlaanderen


Tussenland - Een Reis Door Zeeuws-Vlaanderen


Een Zeeuws Slavenschip

's Morgens de wind NO en NOtO, steijve koelte en dick weer, staaken 2 reven inde marseijls, maackte klaaransie om onderseijl te gaan met de 6 glazen in devoormiddag. Ligten ons tuijanker en staaken... lees meer

Geschiedenis Van De Mcc / Middelburgse Commercie Compagnie

De in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) behoort tot kleinere Nederlandse compagnieën uit de achttiende en negentiende eeuw en kreeg vooral bekendheid door de trans-Atlantische... lees meer

Naar Het Aards Paradijs / Midprice